Tuesday, August 21, 2012

Sahwi

Sujud sahwi :)

Perkara-perkara sunat di dalam sembahyang ada banyak, di antaranya adalah sunat aba'dh di mana apabila tertinggal melakukannya maka hendaklah diiringi dengan sujud sahwi. Sebelum salam hendaklah kita sujud dahulu dua kali dan ucapkan dalam sujud itu:


Subhaana man laa yanaamu walaa yas hu

Maksudnya:

Maha Suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa

No comments:

Post a Comment